Rekolekcje parafialne

Rekolekcje wielkopostne 31.03. – 02.04.2019

J 10,10 „Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby [owce] miały życie i miały je w obfitości.”

CZY MYŚLAŁEŚ O TYM, CO TO ZNACZY MIEĆ ŻYCIE W OBFITOŚCI?

JEŚLI NIE, TO TE REKOLEKCJE SĄ DLA CIEBIE. DLATEGO ZAPRASZAMY NA REKOLEKCJE PARAFIALNE DO KOŚCIOŁA WNIEBOWZIĘCIA NMP W ZABRZU PRZY UL. BYTOMSKIEJ 111B.

W DNIACH 31 MARCA – 2 KWIETNIA 2019R.

Tegoroczne rozważania nt. życia, szczęścia i codziennych trudności w kontekście Objawienia prowadzi Ks. Tomasz Rak – Kapelan Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji w Reptach.

Podczas Rekolekcji zapraszamy również na całodniowe Adoracje Najświętszego Sakramentu, by modlitwą umocnić swoją wiarę a dla innych wyprosić umocnienie i wytrwałość

Kongregacja Nauki Wiary – „Ardens felicitatis desiderium” (2000 r.):

„Choroba, chociaż może mieć aspekt pozytywny jako próba wierności sprawiedliwego i jako środek zadośćuczynienia sprawiedliwości pogwałconej przez grzech, i również jako okazja do skruchy grzesznika i jego wejścia na drogę nawrócenia, to jednak pozostaje złem”.

Warto więc pamiętać, że choroba więc nie jest Bożym prezentem, dobrodziejstwem czy obdarowaniem.

Jezus nie zawsze czynił spektakularne cuda – uzdrowienia, wskrzeszenia czy cuda nad naturą. Zakorzeniony w życiu zwykłych ludzi, pouczał o celu ludzkiego istnienia i przeżywaniu zwykłych ludzkich problemów. O wiele częściej leczył ludzkie serca, stęsknione za miłością, spragnione Boga, ale też światła i prawdy. Nic dziwnego, że prawie zawsze podczas Jego działalności towarzyszyły mu tłumy.  Oni przychodzili, aby Go słuchać. I nigdy ludzie nie odchodzili z pustymi rękami, z pustymi sercami… 

Niedziela – 31 marca 2019r.

Jezus wzywa do nawrócenia. To wezwanie jest istotnym elementem głoszenia Królestwa: „Czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!” (Mk 1,15).

Wezwanie Chrystusa do nawrócenia nadal jednak rozbrzmiewa w życiu chrześcijan. To (…) nawrócenie jest nieustannym zadaniem dla całego Kościoła, który obejmuje „w łonie swoim grzeszników” i który będąc „święty i zarazem ciągle potrzebujący oczyszczenia, podejmuje ustawicznie pokutę i odnowienie swoje”. Ten wysiłek nawrócenia nie jest jedynie dziełem ludzkim. Jest on poruszeniem „skruszonego serca” (Ps 51, 19), pociągniętego i dotkniętego łaską, pobudzającą do odpowiedzi na miłosierną miłość Boga, który pierwszy nas umiłował. (KKK1427 -1428)

Temat: „Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby  owce miały życie i miały je w obfitości” (J 10,10)

  • Nawrócenie jako proces przemiany myślenia i działania
Godziny Forma modlitwa Czuwający / mieszkańcy ulicy
7.00 część Różańca Tajemnicy Światła
7.30 Msza św. z nauką rekolekcyjną
9.30 Msza św. z nauką rekolekcyjną
11.30 Msza św. z nauką rekolekcyjną
13.00-14.00 Adoracja w ciszy Bytomska
14.00-15.00 Adoracja w ciszy Drzymały, Kossaka
15.00-16.00 Gorzkie ŻaleKoronka
16.00-17.00 Msza św. z nauką rekolekcyjną
17.00-18.00 Bolesna część Różańca Puszkina, Zamkowa
18.00-19.00 Adoracja w ciszy Św. Jana, Trębacka, Częstochowska
19.00-20.30 Nabożeństwo z uwielbieniem Par NSPJ Bytom
20.30-21.00 Adoracja w ciszy
21.00-22.00 Apel Jasnogórski, Chwalebna część Różańca

Poniedziałek – 1 kwietnia 2019r.

Rozważania rekolekcyjne mogą pomóc ci odnaleźć Bożą perspektywę dla trudnych doświadczeń, które nazywasz cierpieniem. Chociaż mają różne źródła: fizyczne (ból ludzkiego ciała), moralne (zmagania natury duchowej) i mistyczne (gdy Bóg oczyszcza człowieka przez trudy, kłopoty, lęki i jednoczy go z sobą), wszystkie stwarzają wielkie szanse dla duchowego rozwoju. Dostrzec je i zrozumieć może jednak tylko ten, kto ma w sercu wiarę, kto życie swoje układa i realizuje w łączności z Jezusem.

Temat: „Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby  owce miały życie i miały je w obfitości” (J 10,10)

  • Choroba, cierpienie, uzdrowienie ciała
Godziny Forma modlitwa Czuwający / mieszkańcy ulicy
07.00-08.00 Msza św. z nauką rekolekcyjną, Radosna część Różańca
08.00-09.00 Adoracja w ciszy Wojciecha, Mikosza, Rodziewiczówny
09.00-10.30 Adoracja dzieci– rekolekcje szkolne SP kl 0-4
11.00-12.00 Adoracja dzieci– rekolekcje szkolne SP kl 5-8 i Gim
12.00-13.00 Anioł Pański,  część Różańca Tajemnicy Światła Bytomska
13.00-14.00 Adoracja w ciszy Głowackiego, Mieczysława
14.00-15.00 Adoracja w ciszy i Koronka Lelewela, Władysława
15.00-16.00 Msza św. w int. Chorych z Namaszczeniem Chorych
16.00-17.00 Adoracja w ciszy Drzymały, Kossaka
17.00-17.30 Adoracja w ciszy Okrzei, Kempki, Żmudy
17.30-18.00 Bolesna część Różańca
18.00-19.00 Msza św. z nauką rekolekcyjną
19.00-20.30 Nabożeństwo pokutne Możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania
21.00-22.00 Apel Jasnogórski, Chwalebna część Różańca

Wtorek – 2 kwietnia 2019r.

Temat: „Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby  owce miały życie i miały je w obfitości” (J 10,10)

  • Miłosierdzie Boże, pokuta, uzdrowienie duchowe
Godziny Forma modlitwa Czuwający / mieszkańcy ulicy
07.00-08.00 Msza św. z nauką rekolekcyjną, część Różańca Tajemnicy Światła
08.00-09.00 Adoracja w ciszy Wojciecha, Mikosza, Rodziewiczówny
09.00-10.30 Adoracja dzieci– rekolekcje szkolne SP kl 0-4
11.00-12.00 Adoracja dzieci– rekolekcje szkolne SP kl 5-8 i Gim
12.00-13.00 Anioł Pański, Bolesna część Różańca Bytomska
13.00-14.00 Adoracja w ciszy Głowackiego, Mieczysława, Okrzei
14.00-15.00 Adoracja w ciszy Lelewela, Władysława, Kempki, Żmudy
15.00-16.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
16.00-17.30 Adoracja w ciszy Drzymały, Kossaka
17.30-18.00 Chwalebna część Różańca i Nowenna do MBNP
18.00-19.00 Msza św. z nauką rekolekcyjną
AGAPA

Choroba w życiu ludzkim

Choroba i cierpienie zawsze należały do najpoważniejszych problemów, poddających próbie życie ludzkie. Człowiek doświadcza w chorobie swojej niemocy, ograniczeń i skończoności. Każda choroba może łączyć się z przewidywaniem śmierci.

Choroba może prowadzić do niepokoju, do zamknięcia się w sobie, czasem nawet do rozpaczy i buntu przeciw Bogu, ale może także być drogą do większej dojrzałości, może pomóc lepiej rozeznać w swoim życiu to, co nieistotne, aby zwrócić się ku temu, co istotne. Bardzo często choroba pobudza do szukania Boga i powrotu do Niego.

Współczucie Chrystusa dla chorych i liczne uzdrowienia z różnego rodzaju chorób są wymownym znakiem, że „Bóg łaskawie nawiedził lud swój” (Łk 7,16) i że Królestwo Boże jest bliskie. Jezus ma nie tylko moc uzdrawiania, lecz także moc przebaczania grzechów. Przyszedł, by uleczyć całego człowieka, duszę i ciało; jest lekarzem, którego potrzebują chorzy. Jego współczucie dla wszystkich cierpiących posuwa się tak daleko, że Jezus utożsamia się z nimi: „Byłem chory, a odwiedziliście Mnie” (Mt 25, 36). Jego szczególna miłość do ludzi dotkniętych słabością nie przestaje w ciągu wieków pobudzać chrześcijan do specjalnej troski o tych, którzy cierpią na ciele i duszy. Znajduje się ona u podstaw podejmowania niestrudzonych wysiłków, by ulżyć im w cierpieniu.

Chorzy starają się Go dotknąć, „ponieważ moc wychodziła od Niego i uzdrawiała wszystkich” (Łk 6, 19). W ten sposób w sakramentach Chrystus nadal „dotyka”, aby nas uzdrowić.

Wzruszony tylu cierpieniami, Chrystus nie tylko pozwala dotykać się chorym, lecz także bierze na siebie ich nędzę: „On wziął na siebie nasze słabości i nosił nasze choroby” (Mt 8, 17). Nie uleczył wszystkich chorych. Jego uzdrowienia były znakami przyjścia Królestwa Bożego, zapowiadały uzdrowienie bardziej radykalne: zwycięstwo nad grzechem i śmiercią przez Jego Paschę. Na krzyżu Chrystus wziął na siebie cały ciężar zła i zgładził „grzech świata” (J 1, 29), którego skutkiem jest właśnie choroba. Przez swoją mękę i śmierć na krzyżu Chrystus nadał cierpieniu nowe znaczenie; teraz może ono upodabniać nas do Niego i jednoczyć nas z Jego zbawczą męką. (KKK 1501nn)

ZAPRASZAMY !!!