Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego

17 lutego 1937 r. podczas Mszy św. Jezus ukazał się s. Faustynie i przemówił do niej tymi słowami:

Dusze giną mimo mojej gorzkiej męki. Daję im ostatnią deskę ratunku, to jest święto Miłosierdzia mojego. Jeżeli nie uwielbią Miłosierdzia mojego, zginą na wieki.

Pięć miesięcy wcześniej Jezus mówił do s. Faustyny:

Pragnę, aby święto Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia mojego, wylewam całe morze łask na dusze, które zbliżają się do źródła miłosierdzia mojego: która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii św., dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar; w dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski; niech się nie lęka zbliżyć do mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jak szkarłat.

Ile razy słyszysz jak zegar bije trzecią godzinę, zanurzaj się cała w miłosierdziu moim, uwielbiając i wysławiając je; wzywaj jego wszechmocy dla świata całego, a szczególnie dla biednych grzeszników (…). W godzinie tej uprosisz wszystko dla siebie i innych; w tej godzinie stała się łaska dla całego świata – miłosierdzie zwyciężyło sprawiedliwość – tymi słowami zachęcał Jezus s. Faustynę. O trzeciej godzinie błagaj mojego miłosierdzia i choć przez krótki moment zagłębiaj się w mojej męce, szczególnie w moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego. Pozwolę ci wniknąć w mój śmiertelny smutek; w tej godzinie nie odmówię duszy niczego, która mnie prosi przez mękę moją…

Dusze, które odmawiać będą tę koronkę, miłosierdzie moje ogarnie w tym życiu, a szczególnie w śmierci godzinie… Przez odmawianie tej koronki podoba mi się dać wszystko, o co mnie prosić będą (…). Gdy tę koronkę przy konających odmawiać będą, stanę pomiędzy Ojcem a duszą konająca nie jako Sędzia sprawiedliwy, ale jako Zbawiciel miłosierny.

Rozkosz mi sprawiają dusze, które się odwołują do mojego miłosierdzia. Takim duszom udzielam łask ponad ich życzenia.