Aktywność czy kontemplacja.?

Aktywność czy kontemplacja? Aby dobrze zrozumieć dzisiejszy tekst Ewangelii, musimy spojrzeć na kontekst wybranego fragmentu. Wcześniejsze wersety, czytane w poprzednią niedzielę, to przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. Na pytanie "kto jest…

Czytaj dalej