Polityka prywatności

Wstęp

Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO. Ochrona informacji prywatnych dotyczących Użytkowników strony jest dla nas bardzo ważna, w związku z czym dokładamy wszelkich starań, aby każdy czuł się bezpiecznie przeglądając nasze strony internetowe. Polityka prywatności dotyczy wszelkiego rodzaju informacji prywatnych oraz danych osobowych zebranych za pośrednictwem stron internetowych w celach, dla których są one zbierane i przetwarzane.

Czym jest RODO?

RODO to potoczna nazwa Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. W Polsce będzie ono obowiązywało od 25 maja 2018 r. Akt ten wprowadza nowy standard ochrony danych osobowych, nakładając na podmioty przetwarzające te dane (administratorów danych) szereg obowiązków, w tym obowiązek poinformowania Ciebie o sposobie przetwarzania Twoich danych, celach w jakich Twoje dane są przetwarzane oraz o uprawnieniach przysługujących Ci w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora danych.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny  z siedzibą w Zabrzu przy ul. Bytomskiej 111b zwanym dalej Parafią.

Z kim możesz się skontaktować, aby otrzymać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez Parafię?

Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych przez Parafię, możesz skontaktować się z nami, pisząc na nasz adres email: janmatys@interia.pl

Od kogo uzyskaliśmy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe uzyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie podczas wysyłania formularza zapytania ze strony internetowej http://www.parafia-wnmp-zabrze.pl/kontakt/ oraz z ogólnie dostępnych danych ze stron internetowych.

W jakim celu i na jakiej podstawie Parafia przetwarza Twoje dane osobowe?

Jesteśmy uprawnieni do przetwarzania Twoich danych osobowych, ponieważ jest to niezbędne do obsługi zapytań, które do nas kierujesz przy pomocy formularza kontaktowego.

Przetwarzać Twoje dane osobowe możemy również na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celu:

 • analizowania Twojej aktywności na stronach internetowych http://www.parafia-wnmp-zabrze.pl/ celem dostosowania usług i treści do Twoich indywidualnych preferencji;
 • dokonywania czynności technicznych oraz rozwiązywania problemów technicznych, związanych z administrowaniem serwerami http://www.parafia-wnmp-zabrze.pl/
 • opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Ciebie oraz innych użytkowników strony http://www.parafia-wnmp-zabrze.pl/, w tym zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie);
 • zapewnienia bezpieczeństwa i integralności usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz zapewnienia bezpieczeństwa ruchu;
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi;
 • prowadzenia analiz statystycznych;
 • przechowywania danych dla celów archiwalnych oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie kierując taką prośbę na nasz adres email. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Dane osobowe

Informujemy, że podczas korzystania z formularza kontaktowego, użytkownik może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych.

Administratorem danych osobowych będzie Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny  z siedzibą w Zabrzu przy ul. Bytomskiej 111b. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny  z siedzibą w Zabrzu przy ul. Bytomskiej 111b w celu obsługi zapytania z formularza kontaktowego. Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny  z siedzibą w Zabrzu przy ul. Bytomskiej 111b może udostępniać dane osobowe podmiotom powiązanym, zgodnie z art. 23 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.).

Pełną informację na temat polityki prywatności uzyskasz pod adresem parafii: ul Bytomska 111b 41-803 Zabrze. Na ten adres prosimy kierować wszelkie zapytania dotyczące ochrony danych osobowych. Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny  z siedzibą w Zabrzu przy ul. Bytomskiej 111b działa zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie ochrony prywatności.

 

Pliki cookie

Czym są pliki „cookies”?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików „cookies”?

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Jakich plików „cookies” używamy?

Stosowane są, co do zasady, dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

Czy pliki „cookies” zawierają dane osobowe?

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Usuwanie plików „cookies”

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na naszej stronie internetowej.

Polityka prywatności

Dzień dobry!

Jeśli czytasz ten dokument, to niezawodny znak, że jesteś zainteresowany bezpieczeństwem swoich danych osobowych przekazywanych nam za pośrednictwem serwisu Facebook.

Mamy dla Ciebie dobrą wiadomość – niniejszą politykę prywatności przygotowaliśmy właśnie po to, byś wiedział, co dzieje się z Twoimi danymi i mógł spać spokojnie.

Pragniemy zapewnić Cię, że dbamy o prywatność naszych użytkowników i zapewniamy poufność oraz bezpieczeństwo wszelkich przekazywanych nam danych osobowych.

Szczegóły odnajdziesz poniżej, w treści polityki prywatności przygotowanej na potrzeby działań marketingowych prowadzonych z wykorzystaniem serwisu Facebook.

Pozdrawiamy

 

 • 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego dokumentu przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator – Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny  z siedzibą w Zabrzu przy ul. Bytomskiej 111b,
 2. Użytkownik – podmiot, który przekazuje swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą mechanizmów Serwisu,
 3. Serwis – serwis Facebook dostępny pod adresem https://facebook.com.
 • 2

Dane osobowe

 1. Użytkownik może przekazywać Administratorowi swoje dane osobowe za pomocą mechanizmów Serwisu, w szczególności w ramach formularzy kontaktowych tworzonych przez Administratora z wykorzystaniem mechanizmów Serwisu. Ponadto, Administrator ma dostęp do danych osobowych Użytkownika zawartych w jego profilu w Serwisie. Jeżeli Użytkownik polubił fanpage Administratora w Serwisie, imię i nazwisko oraz zdjęcie profilowe znajdują się na liście osób obserwujących fanpage. Jeżeli Użytkownik skontaktował się z Administratorem za pośrednictwem prywatnej wiadomości, Administrator również widzi określone dane osobowe Użytkownika, zgodnie z zasadami funkcjonowania Serwisu.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator. Ponadto, niezależnym administratorem jest również administrator serwisu Facebook.
 3. Dane osobowe przekazywane przez Użytkownika przetwarzane są w celach wynikających z funkcji serwisu Facebook. Jeżeli Użytkownik przekazuje Administratorowi swoje dane za pośrednictwem formularzy kontaktowych, z treści tych formularzy mogą wynikać dodatkowe cele przetwarzania danych osobowych.
 4. Dane osobowe przekazane przez Użytkownika w ramach formularzy kontaktowych zostają zapisane w bazie Administratora i będą w niej przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane. Okres ten nie jest możliwy do jednoznacznego określenia i zależy od decyzji Administratora dotyczących realizowanych przez niego projektów, w związku z którymi dane zostały pozyskane. W razie decyzji o zakończeniu realizacji projektu, dane zostaną usunięte z bazy. Ponadto, w każdej chwili Użytkownik może zażądać zaprzestania przetwarzania danych przez Administratora, zgodnie z uprawnieniami Użytkownika wskazanymi w ust. 10 poniżej.
 5. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne.
 6. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 7. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 8. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 9. Administrator zapewnia niniejszym Użytkownika, że wdrożył odpowiednie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.
 10. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  1. prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  3. prawo do przenoszenia danych,
  4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 11. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownik może skontaktować się z Administratorem, wysyłając wiadomość na adres janmatys@interia.pl
 12. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych przez administratora serwisu Facebook. Użytkownik korzysta z serwisu Facebook na podstawie regulaminu i polityki prywatności serwisu Facebook i tam powinien szukać szczegółowych informacji na temat poszanowania jego prywatności przez administratora serwisu Facebook.