„Ten czas tak szybko płynie”….
Bóg zapłać, dziś za tą wspólną radość modlitwy, tego zgromadzenia liturgicznego, kiedy mogliśmy tak wejść sercem i umysłem w mądrość Bożego Słowa, mogliśmy prześledzić tą niesamowitą miłość Boga objawioną nie tylko w nurcie Starego Testamentu, ale także w tym Kościele, do którego i my przynależymy.
Życzę Wam, aby ten Chrystus, który wychodzi z grobu, który wyszedł z grobu, który wrócił do społeczności Swojego Kościoła by na co dzień przezwyciężał wszelkie lęki, wszelkie zło, by napełniał nasze serca nadzieją i pokojem. Pośród wszystkiego co przeżywamy, Chrystus zawsze jest tym, który zwyciężył śmierć.


Chrystus jest zwycięski.


Niech On też zwycięża w naszej codzienności. W Nim pokładajmy naszą nadzieję, z Niego czerpmy moc.