Intencje mszalne w okresie od 22 maja do 29 maja 2022

(do użytku wewnętrznego parafii WNMP w Zabrzu-Biskupicach)

niedziela 22 maja 2022
07:30 1. za ++ Ritę i Jerzego Warczok

2. za + Annę Kopczyńską (gregorianka 22)

09:30 za + brata Henryka z ok. urodzin i śmierci i jego ++ rodziców i teściów
11:30 1. chrzcielna: Aleksander Płóciennik, Marcel Dziurzyk, Emilia Szczotka

2. za + dziadka Tadeusza Kraseckiego

15:00 Nabożeństwo majowe
16:00
  1. za + Stanisława Haber w 2 roczn. śm.
  2.  za + Beatę Groma w 30 dzień po śmierci
poniedziałek 23 maja 2022 św. Leoncjusza z Rostowa, biskupa
07:00 1. za ++ zbiorowa

2. za + Annę Kopczyńską (gregorianka 23)

18:00 za ++ rodziców Rozalię i Bolesława, teściów Zofię i Tadeusza
i ++ z rodziny
wtorek 24 maja 2022 NMP Wspomożycielki Wiernych
07:00 1. za + wnuka Piotra w 6 roczn. śm. i ++ matki Marię i Gertrudę

2. za + Annę Kopczyńską (gregorianka 24)

18:00 za + Marię Nuckowską
środa 25 maja 2022 św. Bedy Czcigodnego, kapłana i doktora Kościoła
07:00 1. za + Brygidę Gdynia i jej ++ rodziców

2. za + Annę Kopczyńską (gregorianka 25)

08:00 Hl. Messe: za + Halinę Sembal (od siostry Marianny Zajączkowskiej z mężem)
17:30 nie ma Nabożeństwa
czwartek 26 maja 2022 św. Filipa Nereusza, kapłana
07:00 1. za + Mamę

2. za + męża Ewalda

18:00 1. za + mamę Stefanię i teściową Mariannę

2. za + Annę Kopczyńską (gregorianka 26)

piątek 27 maja 2022 św. Augustyna z Canterbury, biskupa
07:00 1. za ++ zbiorowa

2. za + Annę Kopczyńską (gregorianka 27)

16:30 1. za ++ Janinę i Czesława i + Jolantę

2. za + Barbarę Cieśla w 1 roczn. śm.

sobota 28 maja 2022 bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
07:00 za ++ zbiorowa
18:00 za ++ Teresę i Tadeusza Żelazkowskich
19:00 Kaplica Szpitala Miejskiego: za + Annę Kopczyńską (gregorianka 28)
niedziela 29 maja 2022 Wniebowstąpienie Pańskie
07:30 za + Brygidę i ++ rodziców
09:30 1. Do Op.B. z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Łukasza z ok. 5 urodzin, dla Jakuba z ok. 10 urodzin, dla Katarzyny i Marcina Adolf z ok. 12 rocznicy ślubu

2. Do Op.B. z podziękowaniem za udaną operację Grażyny, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Haralda Mazej z okazji urodzin

11:30 1. Chrzest i Roczek: Michalina Gorczyca

2. za + Wiesławę Pluskota z ok. Dnia Matki i ++ z rodziny z obojga stron

15:00 Nabożeństwo majowe
16:00 za + Annę Kopczyńską (gregorianka 29)