OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

XXIII Niedziela zwykła

 • O godz. 15.00 Nieszpory niedzielne

Poniedziałek 

 • Dzisiaj przypada Adoracja w naszej Parafii w ramach ogólnodiecezjalnej Adoracji Najświętszego Sakramentu. Po Mszy św. porannej wystawienie Najśw. Sakramentu, przeniesienie do bocznej kaplicy i Adoracja do godz. 18.00. Plan Adoracji podany jest w gazetce i wywieszony w gablocie.
 • O godz. 18.00 Msza św. na zakończenie Adoracji

Wtorek 

 • O godz. 18.00 Msza św. i Nowenna do MBNP

Środa 

 • Msza św. tylko o godz. 7.00

Czwartek 

 • O godz. 9.00 spotkanie wyjazdowe Seniorów w ramach projektu
 • Po mszy św. Krąg biblijny. Rozważamy Pierwszą Księgę Samuela, rozdziały 9 do 15

Piątek 

 • Godz. 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego i krótka Adoracja Najśw. Sakramentu
 • Od godz. 16.00 okazja do spowiedzi.
 • O godz. 16.30 Msza św. szkolna. Zapraszamy wszystkie dzieci. Po Mszy spotkanie dla klasy 3 SP 

Sobota 

 • O godz. 17.00 Adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi

XXIV Niedziela zwykła

W niedzielę 24 września 2023r. w imieniu Rady Dzielnicy Biskupice zapraszamy do udziału w XX Zabrzańskich Szosowych Wyścigach Rowerowych Niezrzeszonych. Trasa obejmuje dwujezdniowy odcinek ul. Bytomskiej z centrum do Biskupic. Start od strony centrum Zabrza
(przy skrzyżowaniu z ul. Hagera). Zapisy przy starcie od godz. 12.00.
Więcej informacji na stronie www.wyścigizabrze.pl i na plakatach.
W imieniu Rady Dzielnicy Biskupice serdecznie zapraszamy!

Zadanie jest współfinansowane ze środków Miasta Zabrze i Fundacji Lotto.

 • O godz. 15.00 Nieszpory niedzielne

Prasa Katolicka

 • Zachęcamy do lektury Gościa Niedzielnego

Podziękowania

 • Bóg zapłać za ofiary na intencje mszalne. Można je też zamawiać telefonicznie.
 • Bóg zapłać za sprzątanie kościoła i obejścia
 • Bóg zapłać za dowożenie starszych na niedzielną Eucharystię

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania dla młodzieży naszej parafii

Zapraszamy uczniów klas pierwszych szkół ponadpodstawowych oraz uczniów starszych klas, którzy chcieliby przyjąć ten sakrament w 2025 roku. Przygotowanie do bierzmowania trwa dwa lata. Spotkanie organizacyjne odbędzie się w poniedziałek 25 września o godzinie 19.00 w salce katechetycznej.

Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Zabrzu – Biskupicach realizuje projekt
„Szwarny Senior edycja III – zajęcia rekreacyjne dla zabrzańskich seniorów”.

Projekt ma na celu zaktywizowanie społeczne oraz psychofizyczne osób starszych – w wieku emerytalnym, mieszkańców Zabrza, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych zamieszkujących dzielnicę Biskupice oraz Osiedle Młodego Górnika. 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W REALIZACJI PROJEKTU Z BUDŻETU MIASTA ZABRZE

Zapisy i informacje: tel. 603 775 698

Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Zabrzu – Biskupicach realizuje projekt
„Jesteśmy świadomi”- zajęcia aktywizujące i wspierające rodziny”.

Głównym celem projektu będzie wspieranie rodzin w procesie wychowania dzieci i młodzieży. Działania realizowane w ramach projektu będą się skupiały na podniesieniu świadomości rodziców w zakresie działań związanych z kompetencjami komunikacyjnymi i społecznymi, profilaktyką zdrowotną, postawami proekologicznymi.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W REALIZACJI PROJEKTU Z BUDŻETU MIASTA ZABRZE

Zapisy i informacje: tel. 603 775 698

CAŁODZIENNA ADORACJA NAJŚW. SAKRAMENTU (18 września 2023)

Godziny Ulice i Grupy
7.00 – 8.00 Bytomska 
8.00 – 9.00 Drzymały, Kossaka
9.00 – 10.00 Puszkina
10.00 – 11.00 Św. Jana, Trębacka
11.00 – 12.00 Wojciecha, Mikosza, Rodziewiczówny
12.00 – 13.00 Okrzei, Kempki
13.00 – 14.00 Głowackiego, Mieczysława
14.00 – 15.00 Lelewela, Władysława
15.00 – 16.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego – dla wszystkich
16.00 – 16.30 Zamkowa
16.30 – 17.00 Częstochowska, Żmudy
17.00 – 18.00 Dzieci Maryi, Ministranci