BARBÓRKA 2021                        

SOBOTA  4 grudnia – godz. 10.30 

Msza św. w int. górników: do Opatrzności

Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski 

z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Pracowników Zakładu Górniczego „SILTECH”, 

Przedsiębiorstwa Górniczo-Budowlanego i Produkcyjno-Handlowego „POCH” i ich rodzin oraz byłych pracowników i emerytów KWK „Pstrowski” i ZWSM „Jadwiga”.

Po uroczystej Mszy św. tradycyjna uroczystość ku czci św. Barbary oraz pamięci ludzi górniczego trudu – na terenie byłej kopalni Pstrowski – Pole Biskupice.                                        Szczęść Boże!